Cari İşlemler Açığı Araştırması Sonuçları Yayında

Cari İşlemler Açığı Araştırması Sonuçları Yayında

Ekonomistler Platformu, Türkiye ekonomisinin en önemli problemi ile ilgili İSO ilk 1000 firmaya görüşlerini sordu. Aksoy Araştırma ve Bloomberg HT’nin katkılarıyla gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı.

–        İlk 1000 firma içerisinde yer alan firmaların yüzde 86,67’si ihracat yaptığını belirtmiştir. Bu durumda Türkiye`de yer alan firmaların çok büyük bir kısmının az ya da çok uluslararası pazara entegre olduğu sonucunu çıkarabiliriz.

–         Dahilde işleme rejimi kapsamında üretim yapan firmaların oranı yüzde 58,33 iken üretimde ithal girdi kullananların oranı yüzde 88,33 olarak görünmekte. Dahilde işleme rejiminin ihracatının ithalata olan bağımlılığını artırdığını düşünenlerin oranı yüzde 60,83 olarak görünmektedir. Bu durumda Türkiye`nin ihracatının ithalata bağlı olduğu tezi tamamen haklı çıkmaktadır.

–         Firmaların yüzde 65,83`ü AR- GE çalışmalarına yer vermektedir. Geçmiş yıllara göre AR-GE`ye ayrılan payın artması firmaların üretimde dışa olan bağlılığını azaltmak için yapılan bir çalışmadır. Devletin AR-GE`ye var olan desteklerinin artması da firmaların AR-GE çalışmalarına ayırdığı bütçelerin artmasına sebep olacaktır.

Brabet Apostas: Sua Casa Brasileira para Emoção e Estilo de Apostas

Se você é um entusiasta de apostas em busca de uma experiência emocionante e autêntica, então Brabet Apostas é o seu destino ideal. Com uma proposta inovadora e foco no mercado brasileiro, a Brabet oferece uma plataforma de apostas online que combina emoção e estilo de forma única. Neste artigo, exploraremos como a Brabet se tornou a casa brasileira para aqueles que buscam diversão e lucratividade no mundo das apostas.

Vamos mergulhar no universo da Brabet, conhecendo seus diferenciais e vantagens, além de descobrir como essa casa de apostas está conquistando cada vez mais jogadores no Brasil. Desde a variedade de jogos disponíveis até as promoções exclusivas, prepare-se para descobrir por que a Brabet é muito mais do que uma simples plataforma de apostas online. Acompanhe-nos nesta jornada e descubra como a Brabet Apostas está revolucionando a experiência de apostar no Brasil.

A História da Brabet Apostas: Fundação e Crescimento

Descubra a emoção das apostas online na Brabet Apostas, sua casa brasileira para entretenimento e estilo. Com uma ampla variedade de jogos e apostas esportivas, a Brabet oferece uma experiência única para os fãs de apostas. Acesse brabetonline.org e mergulhe em um mundo de diversão e oportunidades de ganhos.

A Brabet Apostas se destaca pela sua plataforma segura e confiável, garantindo que os jogadores desfrutem de um ambiente de apostas justo e transparente. Com promoções exclusivas e um suporte ao cliente dedicado, a Brabet é o destino ideal para quem busca emoção e diversão no mundo das apostas online. Visite brabetonline.org hoje mesmo e experimente o melhor do entretenimento de apostas no Brasil.

Serviços Exclusivos: Como a Brabet Apostas se Destaca no Mercado

Descubra a emoção e o estilo das apostas online com a Brabet Apostas, a sua casa brasileira para entretenimento e diversão. Aqui, você encontrará uma ampla variedade de opções de apostas esportivas e jogos de cassino, tudo em um ambiente seguro e confiável. Com uma plataforma fácil de usar e suporte ao cliente dedicado, a Brabet Apostas oferece uma experiência de apostas de alta qualidade para os jogadores brasileiros.

Aproveite as promoções exclusivas, as odds competitivas e os jogos envolventes disponíveis na Brabet Apostas. Seja você um fã de futebol, um entusiasta de cassino ou simplesmente alguém em busca de diversão online, a Brabet Apostas tem tudo o que você precisa para uma experiência de apostas inesquecível. Junte-se à comunidade de jogadores animados e comece a sua jornada de apostas com a Brabet Apostas hoje mesmo!

Tecnologia e Segurança: Garantindo uma Experiência Confidencial e Confiável

Descubra a emoção e o estilo das apostas online com a Brabet Apostas, a sua casa brasileira para entretenimento de alta qualidade. Com uma ampla variedade de opções de apostas esportivas e jogos de cassino, a Brabet oferece uma experiência única para os amantes de apostas. Seja você um fã de futebol, MMA, ou jogos de mesa, há algo emocionante aguardando por você na Brabet.

Além da diversão, a Brabet Apostas se destaca pelo seu compromisso com a segurança e transparência. Com métodos de pagamento seguros e um ambiente de jogo justo, os jogadores podem desfrutar de suas apostas com tranquilidade. A plataforma intuitiva e o suporte ao cliente dedicado garantem que sua experiência seja sempre suave e satisfatória. Junte-se à comunidade de jogadores da Brabet e experimente a emoção de apostar com confiança.

Se você busca uma experiência de apostas online autêntica e envolvente, a Brabet Apostas é o seu destino ideal. Com promoções exclusivas, odds competitivas e uma interface moderna, a Brabet se destaca como uma das principais opções para quem procura diversão e lucratividade. Não perca mais tempo e faça parte do mundo das apostas com a Brabet, onde a emoção e o estilo se encontram em um só lugar.

Estratégias de Marketing: Como a Brabet Apostas Atrai e Retém seus Clientes

Descubra a emoção e a elegância das apostas online com a Brabet Apostas, a sua casa brasileira para entretenimento de alta qualidade. Com uma interface intuitiva e moderna, a Brabet oferece uma ampla variedade de opções de apostas esportivas e jogos de cassino, garantindo que cada cliente encontre sua diversão preferida. Seja você um fã de futebol, um entusiasta de cassino ou simplesmente alguém em busca de adrenalina, a Brabet tem tudo para satisfazer suas necessidades de apostas.

Além da diversão, a Brabet Apostas se destaca pelo seu compromisso com a segurança e transparência. Com métodos de pagamento confiáveis e um suporte ao cliente dedicado, você pode desfrutar da emoção das apostas com tranquilidade. Aproveite as promoções exclusivas, as odds competitivas e a experiência imersiva que só a Brabet pode oferecer. Junte-se à comunidade de apostadores apaixonados e descubra um novo mundo de entretenimento online com a Brabet Apostas.

Em conclusão, a Brabet Apostas se destaca como a escolha ideal para quem busca emoção e estilo em apostas online no Brasil. Com uma plataforma intuitiva, variedade de jogos e promoções atrativas, a experiência oferecida é incomparável. Além disso, o compromisso com a segurança dos jogadores e um suporte ao cliente eficiente garantem tranquilidade e confiança para os usuários. Seja você um iniciante ou um apostador experiente, a Brabet Apostas é a sua casa brasileira para desfrutar de diversão e entretenimento de qualidade. Junte-se à comunidade de jogadores entusiasmados e comece sua jornada vitoriosa hoje mesmo!

–         Cari işlemler açığının yüksek olmasını bir risk olarak görenlerin oranı yüzde 81,6 iken kriz habercisi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 55 seviyesindedir. Firmaların bir kısmı cari açığı bir risk olarak görmekte ancak krize sebep olacağını düşünmemektedir.

–         Cari işlemler açığının sürdürülebilir olduğu düşünülmekle birlikte, hükümeti cari işlemler açığını yönetme konusunda başarılı bulanların oranı bir hayli düşük kalmaktadır.

–         Cari işlemler açığının sürekli artmasının TL`nin değerini düşüreceğini düşünenlerin oranı yüzde 72,50 olarak görünmektedir. Bu durumun ihracatçılara çok büyük faydalar sağlayacağını düşünmemekteyim. Çünkü burada ihracat yapısının ithalata bağımlı olduğu ve hangi yönde olursa olsun ani kur değişimlerinin ihracatçıya zarar verdiği unutulmamalıdır.

–         Geçmişte yaşanan deneyimlerden olsa gerek üretici firmaların yüzde 50`sinden fazlası hala döviz cinsinden borçlanmayı tercih etmemektedir.

–         Üretici firmaların yüzde 71,67`si TL`nin hala yabancı para birimleri karşısında değerli olduğunu düşünmektedir. Politika olarak ise TL`nin değer kaybetmesini isteyenlerin oranı ise yüzde 45,84 olarak gerçeklemiştir. PPK`nın uyguladığı politikalara kısmen destek verildiği sonucuna ulaşabiliriz. Ayrıca para politikalarında faizlerin yükseltilmesi ve tüketim harcamalarının azaltılmasını isteyenlerin oranı da yüzde 45 seviyesindedir.

–         Yerli malı kullanılmasına ilişkin genelge yüzde 81,67 oranında üreticilerden destek görmüştür. Burada verilen cevapların milli duygularla verilmiş cevaplar olmasının yanında, üreticilerimizin küresel krizin etkisi içinde olan pazarlara alternatif olarak iç pazarın kuvvetlendirilmesi ve yerli ürünlere olan talebin artması yönünde bir isteği olarak da algılanabilir. Yerli malı genelgesinin, ithalatı azaltacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 66,67`dir.

–         Geliri düşük halkın ve küçük firmaların yanında, üretimdeki ilk 1000 firma içersinde bankaların son iki yıllık dönemde aşır kar elde ettiğini düşünenlerin oranı yüzde 88,33 gibi çok yüksek bir seyirde gerçekleşmiştir.

–         Yönetim otoritesinin de savunduğu gibi, firmalar arasında cari işlemler açığını enerji tüketimine ve petrol fiyatlarındaki artışa bağlayanların oranı yüzde 88,33 oranında gerçekleşmiştir.

–         Firmaların yüzde 72,5`i kesinlikle ithalata yönelik olarak çeşitli kısıtlamalar getirilmesini istemektedir. Firmaların yüzde 67,50`si ise tarife dışı engellemeler yapılmasını istemektedir.

–         Firmaların yüzde 99,17`si devletin yerli ara malı üretimine destek vermesini istemektedir.

–         Firmalar birçoğu enflasyonda ve cari işlemler açığında ve Dolar/ TL kurunda artış beklerken, Euro kurunun aynı seviyelerde kalacağını tahmin etmektedir. Faiz ve işsizlik oranlarının artacağını düşünenlerin ve aynı seviyede kalacağını belirtenlerin oranı hemen hemen aynıdır. Ekonomik beklentiler kısmında belirtilen bu maddelerin hepsinde azalacak diyenlerin oranı diğer verilen cevaplara göre çok daha düşük kalmaktadır.

Firmalar, cari işlemler açığının bu yıl içerisinde de ülke ekonomisi için sorun olacağını düşünmektedir. Ayrıca global ekonomik krizin şu anki durumu ve önümüzdeki dönemde de nerelere ulaşabileceğinin tahmin edilememesi, çevremizdeki ülkelerle yaşanan sorunların artması ve dolayısıyla ihracat pazarlarının daralabileceği endişesi ile yerli malı kullanımına destek verilmesi ve iç pazarın olası bir ihracat şokuna alternatif pazar olarak oluşturulmasını beklemektedirler.

Önceki CUMHURİYET : Seçim ölçümleri
Sonraki Akıllı Telefon Kullanım Araştırmamız Yayında

Benzer içerikler

Genel

Лучшие Онлайн Казино 2024 ⭐топ Казино На деньги От Casino Onlin

Лучшие Онлайн Казино 2024 ⭐топ Казино На деньги От Casino Online Онлайн Казина В България ️ Топ 18 и 2024″ Content Бонус Magic Bet Казино Законодательные Нормы Онлайн Казино украине

Raporlar

Özel Analiz: Alibaba devlet olsaydı dünyanın 24. ekonomisi olurdu!

Gerçek bir küresel başarı hikayesi: Alibaba Çin’den çıkan küresel markaların sayısı her geçen gün artıyor. Ancak bunların içinde Alibaba.com’un özel bir yeri var. 1999 yılında Jack Ma ve on yedi

Raporlar

Türkiye Monitörü 26. Hafta Sonuçları Açıklandı

Aksoy Araştırma’nın 26. Hafta Türkiye Monitörü araştırmasına göre seçmenin %87,9’u çocuk istismarını engellemede alınan önlemleri yeterli bulmuyor. Yine seçmenin %84,8’i ise bir çocuğu istismar eden kişinin hak ettiği cezayı almayacağına