1

Seçmen Türkiye Ekonomisinin Ne Bugününden Ne de Geleceğinden Umutlu

Türkiye Monitörü 10. hafta araştırmasında ekonominin bugünü ve geleceği incelendi. Araştırmaya katılanların %84,4’ü Türkiye ekonomisini berbat/kötü olarak niteledi. Bunların içerisinde ise %54,2’si mevcut ekonomik durumun berbat olduğunu belirtti. Aynı olduğunu belirtenlerin oranı %11,3, mükemmel/iyi olduğunu belirtenlerin oranı ise %3,9’du.

Son bir yıllık süreç incelendiğinde seçmenin genel olarak yarısından fazlası ekonomik durumu her zaman berbat/kötü olarak niteliyordu. Ancak özellikle Eylül 2021’den itibaren seçmenin görüşünde olumsuzluğun arttığı tespit edildi. Eylül 2021’de %66,7 seviyesinde olan berbat/kötü değerlendirmesi sonraki aylarda kademeli olarak arttı ve Mart 2022’de %84,8 seviyesine kadar yükseldi.

Türkiye ekonomisine dair olumsuz görüşün artmasında en dikkat çeken Türk lirasındaki değer kaybı ve hayat pahalılığı oldu. Eylül 2021 itibariyle Türk lirasının dolar karşısında aşırı değer kaybetmesi seçmenin ekonomiye dair görüşünü bir hayli olumsuz etkiledi. Sonrasında ise döviz kurundaki artış durdurulmasına rağmen mevcut seviyenin halen yüksek olması ve üretici maliyetlerini etkilemesi seçmenin görüşünü olumsuz etkilemeye devam etti.

Grafik 6 1

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu değerlendiren katılımcılara sonraki aşamada gelecek bir yıl içerisinde gidişatın nasıl olacağı soruldu. Araştırmaya katılanların %60,6’sı Türkiye ekonomisinin 1 yıl içerisinde mevcut duruma göre daha kötü olacağını ifade etti. Aynı kalacağını belirtenlerin oranı %16,4, daha iyi olacağını belirtenlerin oranı ise %23’tü.

Grafik 8

Mevcut durum değerlendirmesine paralel olarak seçmenin gelecek yıl beklentisi de Eylül 2021 itibariyle kötüleşmeye başlamış ve Aralık 2021’e kadar daha kötü olacağını düşünenlerin oranı %72,1’e kadar çıkmıştı. Aynı dönemlerde Türkiye ekonomisinin gelecek 1 yıl içerisinde aynı kalacağını ve daha iyiye gideceğini belirtenlerin oranında da düşüş yaşanmıştı. Ancak Ocak 2022 itibariyle ekonominin geleceğine dair algıda bir miktar düzelme olduğu görüldü.

Türk lirasındaki değer kaybının önlenmesi ve yeni açıklanan asgari ücretin alım gücünü, kısa bir süre de olsa olumlu yönde etkileyebilmesi seçmenin geleceğe dair beklentisini değiştirdi. Ancak bu değişim sınırlı kaldı. Özellikle Ocak ayı itibariyle artan doğalgaz ve elektrik faturaları tutarları seçmenin geçim kaygısını yeniden gündeme taşıdı. Nitekim TM 6. hafta araştırmasında elektrik faturasını öderken zorlananların oranı %83,4 olmuştu.

Önceki Seçmen Adil, Tarafsız ve Demokrat Bir Cumhurbaşkanı İstiyor
Sonraki Türkiye'nin En Büyük Sorunu Ekonomi

Benzer içerikler

Raporlar

Seçmene Göre Türkiye İyiye Gitmiyor

Türkiye Monitörü 10. hafta araştırmasında seçmene Türkiye’nin genel gidişatı soruldu. Araştırmaya katılanların %73,4’ü genel olarak gidişatı kötü olarak değerlendirdi. Türkiye’nin gidişatını aynı olarak değerlendirenlerin oranı %14,1, iyi olarak değerlendirenlerin oranı

Raporlar

Türkiye Monitörü 24. Hafta Sonuçları Açıklandı

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili

Raporlar

Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye Ne Yapmalı?

Ukrayna-Rusya savaşı komşu olan ülkeleri de büyük oranda etkiledi. Komşu olan her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de savaşın etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya başladı. Merak edilen bir diğer gelişme