0

Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye Ne Yapmalı?

Ukrayna-Rusya savaşı komşu olan ülkeleri de büyük oranda etkiledi. Komşu olan her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de savaşın etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya başladı. Merak edilen bir diğer gelişme ise Türkiye’nin savaşta nasıl pozisyon alacağıydı.

Türkiye Monitörü 9. hafta araştırmasında seçmene savaş hakkındaki endişesi, Türkiye’ye etkisi ve Türkiye’nin nasıl konum alması gerektiği soruldu.

Grafik 2

Araştırmaya katılanların %75,2’si savaştan çok endişelendiğini/endişelendiğini belirtti. Hiç endişelenmediğini/endişelenmediğini belirtenlerin oranı %9,5’ti. Parti bazında incelendiğinde en endişeli grubun diğer parti gruplarına oranla CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarında olması dikkat çekti. CHP grubunda çok endişeli/endişeli olanların oranı %77,9’u, İYİ Parti seçmeninin %77,2’si, HDP seçmeninin ise %88’di.

Grafik 3

Araştırmada ikinci olarak savaşın Türkiye’ye etkisi soruldu. Katılımcıların %73,1’i Türkiye’nin savaştan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtti. Parti bazında incelendiğinde çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtenlerin oranı CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarında daha yüksekti. CHP grubunda çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtenlerin oranı %71,5 iken, bu oran İYİ Parti’de %77,2, HDP’de ise %75,9’du.

Grafik 4

Araştırmanın son kısmında seçmene Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında ne yapması gerektiği soruldu. Katılımcıların %78,2’si gibi çok büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan yana olmalı diyenlerin oranı %19,4, Rusya’dan yana olmalı diyenlerin oranı ise %2,4’tü.

Önceki Türkiye Monitörü 44. Hafta Sonuçları Açıklandı
Sonraki Seçmene Göre Akıllı Telefonlar Lüks Değil, Bir İhtiyaç

Benzer içerikler

Raporlar

Türkiye Monitörü 13. Hafta Sonuçları Açıklandı

Aksoy Araştırma’nın anketine göre tasarruf yapacak parası olan yurttaşın yatırımda ilk tercihi altın ve dolar. Vatandaşın bikimini Türk Lirası olarak tutma görüşü ise yüzde 11.4’te kaldı. Haftalık ve aylık çalışmaları

Raporlar

Türkiye Monitörü 12. Hafta Andımız Araştırması Sonuçları Açıklandı

Aksoy Araştırma’nın Andımız’a yönelik araştırması, yurttaşların büyük çoğunluğunun “Andımız okutulsun” dediğini ortaya konuldu. Araştırmaya göre, yüzde 76.6’sı, karar verici kendileri olsa Andımız’ın yeniden okutulmasına karar vereceklerini belirtti. Aksoy Araştırma, Türkiye

Raporlar

Türkiye Monitörü 12. Hafta Sonuçları Açıklandı

#TürkiyeMonitörü 12. hafta araştırmasında koronavirüs önlemleri kapsamında çokça tartışılan AK Parti Kongresi seçmene soruldu. Katılımcıların %51,3’ü “seyircisiz yapılmalıydı”, %37,8’i ise “vaka sayılarının daha az olduğu bir tarihte yapılmalıydı” dedi.