0

Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye Ne Yapmalı?

Ukrayna-Rusya savaşı komşu olan ülkeleri de büyük oranda etkiledi. Komşu olan her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de savaşın etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya başladı. Merak edilen bir diğer gelişme ise Türkiye’nin savaşta nasıl pozisyon alacağıydı.

Türkiye Monitörü 9. hafta araştırmasında seçmene savaş hakkındaki endişesi, Türkiye’ye etkisi ve Türkiye’nin nasıl konum alması gerektiği soruldu.

Grafik 2

Araştırmaya katılanların %75,2’si savaştan çok endişelendiğini/endişelendiğini belirtti. Hiç endişelenmediğini/endişelenmediğini belirtenlerin oranı %9,5’ti. Parti bazında incelendiğinde en endişeli grubun diğer parti gruplarına oranla CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarında olması dikkat çekti. CHP grubunda çok endişeli/endişeli olanların oranı %77,9’u, İYİ Parti seçmeninin %77,2’si, HDP seçmeninin ise %88’di.

Grafik 3

Araştırmada ikinci olarak savaşın Türkiye’ye etkisi soruldu. Katılımcıların %73,1’i Türkiye’nin savaştan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtti. Parti bazında incelendiğinde çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtenlerin oranı CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarında daha yüksekti. CHP grubunda çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtenlerin oranı %71,5 iken, bu oran İYİ Parti’de %77,2, HDP’de ise %75,9’du.

Grafik 4

Araştırmanın son kısmında seçmene Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında ne yapması gerektiği soruldu. Katılımcıların %78,2’si gibi çok büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan yana olmalı diyenlerin oranı %19,4, Rusya’dan yana olmalı diyenlerin oranı ise %2,4’tü.

Önceki Türkiye Monitörü 44. Hafta Sonuçları Açıklandı
Sonraki Seçmene Göre Akıllı Telefonlar Lüks Değil, Bir İhtiyaç

Benzer içerikler

Genel

2016 İkinci Yarısında Piyasaya Bakış ve Beklenti Araştırması Sonuçları

2016 İkinci Yarısında Piyasaya Bakış ve Beklenti Araştırması Sonuçları   Ekonomistler Platformu ve Aksoy Araştırma 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında piyasaya bakışı ve beklentileri tespit etmek amacıyla Türkiye genelinde bir araştırma

Raporlar

Türkiye Monitörü 2021 Ekim Ayı Sonuçları Açıklandı

Aksoy Araştırma tarafından düzenli olarak yapılan Türkiye Monitörü araştırmasının 2021 Ekim ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre halkın en önemli sorunu hayat pahalılığı olurken, katılımcıların yüzde 76’sı ülkenin kötüye doğru gittiğini

Raporlar

Türkiye Monitörü 24. Hafta Sonuçları Açıklandı

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili