0

Ukrayna-Rusya Savaşında Türkiye Ne Yapmalı?

Ukrayna-Rusya savaşı komşu olan ülkeleri de büyük oranda etkiledi. Komşu olan her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de savaşın etkisinin nasıl olacağı merak konusu olmaya başladı. Merak edilen bir diğer gelişme ise Türkiye’nin savaşta nasıl pozisyon alacağıydı.

Türkiye Monitörü 9. hafta araştırmasında seçmene savaş hakkındaki endişesi, Türkiye’ye etkisi ve Türkiye’nin nasıl konum alması gerektiği soruldu.

Grafik 2

Araştırmaya katılanların %75,2’si savaştan çok endişelendiğini/endişelendiğini belirtti. Hiç endişelenmediğini/endişelenmediğini belirtenlerin oranı %9,5’ti. Parti bazında incelendiğinde en endişeli grubun diğer parti gruplarına oranla CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarında olması dikkat çekti. CHP grubunda çok endişeli/endişeli olanların oranı %77,9’u, İYİ Parti seçmeninin %77,2’si, HDP seçmeninin ise %88’di.

Grafik 3

Araştırmada ikinci olarak savaşın Türkiye’ye etkisi soruldu. Katılımcıların %73,1’i Türkiye’nin savaştan çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtti. Parti bazında incelendiğinde çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtenlerin oranı CHP, İYİ Parti ve HDP gruplarında daha yüksekti. CHP grubunda çok olumsuz/olumsuz etkileneceğini belirtenlerin oranı %71,5 iken, bu oran İYİ Parti’de %77,2, HDP’de ise %75,9’du.

Grafik 4

Araştırmanın son kısmında seçmene Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında ne yapması gerektiği soruldu. Katılımcıların %78,2’si gibi çok büyük bir çoğunluğu Türkiye’nin tarafsız olması gerektiğini belirtti. NATO’dan yana olmalı diyenlerin oranı %19,4, Rusya’dan yana olmalı diyenlerin oranı ise %2,4’tü.

Önceki Türkiye Monitörü 44. Hafta Sonuçları Açıklandı
Sonraki Seçmene Göre Akıllı Telefonlar Lüks Değil, Bir İhtiyaç

Benzer içerikler

Raporlar

Seçmene Göre Türkiye İyiye Gitmiyor

Türkiye Monitörü 10. hafta araştırmasında seçmene Türkiye’nin genel gidişatı soruldu. Araştırmaya katılanların %73,4’ü genel olarak gidişatı kötü olarak değerlendirdi. Türkiye’nin gidişatını aynı olarak değerlendirenlerin oranı %14,1, iyi olarak değerlendirenlerin oranı

Raporlar

Türkiye’nin En Büyük Sorunu Ekonomi

Türkiye Monitörü 10. hafta araştırmasında seçmene Türkiye’nin en önemli sorunu soruldu. Araştırmaya katılanların %70,2’si en önemli orun olarak ekonomiyi gösterdi. Adalet ise %10 ile Türkiye’nin en önemli sorunları arasında ikinci

Raporlar

Türkiye Monitörü 35. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekonomik büyüme verilerinde, Türkiye’nin 2021 yılının 2.çeyreğinde %21,7 oranında büyüdüğü açıklanmıştı. Aksoy Araştırma tarafından yapılan Türkiye Monitörü araştırmasında, büyüme verilerinin ne derece gerçeği yansıtıp