Türkiye Monitörü 24. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Monitörü 24. Hafta Sonuçları Açıklandı

Mobil panel üzerinden gerçekleştirilen araştırmada yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payıyla yapılan 1067 görüşmede, Türkiye temsili cinsiyet, NUTS1 bölge dağılımı, yaş, sosyoekonomik statü ve 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimi kotası gözetildi.

‘BU PAZAR BİR SEÇİM OLSA?’

Aksoy Araştırma tarafından yapılan ‘Türkiye Monitörü’ araştırması sonuçlarına göre; “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 14,3’ü “kararsız olduğunu”, “belirtmek istemediğini” ve “oy kullanmayı düşünmediğini” ifade etti. Araştırma sonuçlarında kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,8 olarak gerçekleşti. Millet İttifakı’nın oy oranı ise yüzde 41,1 oldu. Her iki ittifakın dışında olan HDP’nin oy oranı ise yüzde 9,6 olarak açıklandı.

Parti bazında en yüksek oy oranına yüzde 31,6 ile AK Parti ulaştı. Cumhur İttifakının diğer ortağı MHP’nin oy oranı ise yüzde 8,2 ile baraj altında kaldı. Araştırmada en yüksek ikinci oyu alan parti yüzde 27,5 ile CHP oldu. CHP’yi, Millet İttifakı’nın diğer bileşeni olan İYİ Parti yüzde 13,6 ile takip etti ve MHP’nin aksine baraj üstünde kaldı. Araştırma sonuçlarına göre, DEVA Partisi yüzde 2,9, Gelecek Partisi yüzde 2 ve Saadet Partisi yüzde 1 oy alabiliyor.

Şekil 1

PARLAMENTO SEÇİMLERİ

Araştırma kapsamında sorulan “Sizce olası bir milletvekili seçiminde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?” sorusuna katılımcıların yüzde 52,2’si “Millet İttifakı” yanıtını verirken, bu soruya “Cumhur İttifakı” diyenlerin oranı yüzde 47,8 seviyesinde kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 17,1’i MHP seçmeninde yüzde 25,52’i parlamento seçimlerinde Millet İttifakı’nın daha çok oy olacağı görüşünü paylaştı.

Şekil 2

OY VERME TUTUMLARI

Türkiye Monitörü araştırmasında partilere yönelik oy verme tutumları soruldu. Araştırmaya katılanların yüzde 54,9,’u AK Parti’ye “asla oy vermem” ve “oy vermem” yanıtını verdi. MHP için aynı soru sorulduğunda, araştırmaya katılanların yüzde 60,1’i “asla oy vermem” ve “oy vermem” dedi.  Araştırma sonuçlarına göre, Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin oy alabileceği seçmenin büyük ölçüde daralmış olması dikkat çekti.

Şekil 3

BAŞKANLIK SİSTEMİ FAYDALI OLDU MU?

Araştırmaya katılanlar “Referandumla gelen başkanlık sistemi sizce Türkiye için ne derece faydalı olmuştur?” sorusuna yüzde 55 ile “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken, “çok yararlı oldu” ve “yararlı oldu” diyenlerin oranı sadece yüzde 25,3 seviyesinde kaldı. AK Parti seçmeninin yüzde 25’i başkanlık sistemi için “hiç yararlı olmadı” ve “yararlı olmadı” yanıtını verirken MHP seçmeninde bu oran yüzde 38,2 oldu. Cumhur İttifakı’nın bileşeni olan her iki siyasi parti seçmeni içinde başkanlık sisteminin “çok yararlı” veya “yararlı” olduğu görüşünü paylaşanların oranı yüzde 50’nin altında kaldı.

Şekil 4

Türkiye Monitörü Araştırması sonuçlarına göre, Başkanlık Sistemi referandumu bugün tekrar yapılmış olsaydı, araştırmaya katılanların yüzde 57,6’sı oyunu Parlamenter sistemden yana kullanacağını belirtti. Başkanlık Sisteminde ısrarcı olanların oy oranı ise sadece yüzde 26,8 seviyesinde gerçekleşti. AK Parti seçmeninin yüzde 34,5’i, MHP seçmeninin ise yüzde 40,2’si aynı referandum bugün gerçekleşseydi oyumu “Parlamenter Sistem” den yana kullanırdım dedi.

Şekil 5

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN GÖREV YAPIŞ TARZI

Türkiye Monitörü Araştırması’nda, katılımcılara Genel olarak düşündüğünüzde, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz? sorusuna yanıtlar alındı. Araştırmaya katılanların yüzde 50,5’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadığını belirtirken, sadece yüzde 32,8’i onayladığını belirtti. Katılımcıların yüzde 16,7’si ise kararsızım cevabını verdi.

AK Parti seçmeninin %65,7’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev yapış tarzını onayladığını ifade ederken, Cumhur İttifakı’nın diğer bileşeni olan MHP seçmeninin sadece yüzde 39,2’si Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarzını onayladığını dile getirdi.

Şekil 6

SEÇMENİN GÜNDEMİ “EKONOMİ”

Araştırmada yöneltilen “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız öncelikle hangilerine yönelik çalışma yapardınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 60’ı “ekonominin iyileştirilmesi” yanıtını verdi. En çok yanıt alan ikinci seçenek ise yüzde 55,4 ile “işsizliğin çözümü” oldu. Bu seçenekleri sırasıyla yüzde 51 ile “hayat pahalılığı” ve yüzde 32 ile “yolsuzluk” yanıtları takip etti.

Şekil 7

Türkiye Monitörü araştırmasında seçmene partilerin hangi konuları daha çok gündeme getirdiği soruldu. Katılımcılar “Sizce AK Parti’nin gündeminde aşağıdakilerden hangileri daha çok yer almaktadır?” sorusuna ilk sırada yüzde 61,9 ile “Kanal İstanbul” yanıtını verdi. Kanal İstanbul’u yüzde 44 ile “HDP’nin kapatılması” cevabı takip etti. Araştırma sonuçlarına göre, kamuoyunun gündemi ile AK Parti’nin gündemi arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu sonucu öne çıktı.

Şekil 8

Aynı soru CHP için yöneltildiğinde katılımcıların yüzde 50’si CHP’nin ilk sıradaki gündeminde “erken seçim” olduğunu belirtti. Bunu yüzde 45,4 ile “hayat pahalılığı” ve yüzde 41,3 ile “işsizliğin çözümü” yanıtları takip etti. Araştırma sonuçlarına göre kamuoyunun gündemi ile CHP’nin gündemi arasında önemli ölçüde paralellik bulunması dikkat çekti.

Şekil 9

Katılımcılara yöneltilen “Sizce MHP’nin gündeminde aşağıdakilerden hangileri daha çok yer almaktadır?” sorusuna ilk sırada yüzde 56,4 ile “HDP’nin kapatılması” yanıtı verilirken, ikinci sırada “Milliyetçilik” cevabı geldi. Bunları yüzde 42,2 ile “terörle mücadele” ve yüzde 36,1 ile “Kanal İstanbul” cevapları takip etti. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak; Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin gündemi de kamuoyunun gündeminden önemli ölçüde ayrışmakta.

Şekil 10

İYİ Parti’nin gündemine yönelik aynı soru sorulduğunda, katılımcıların yüzde 45,6’sı ilk sırada “hayat pahalılığı” yanıtını verdi. Yüzde 44,5 ile “işsizliğin çözümü” ve yüzde 39,2 ile “erken seçim” en popüler diğer yanıtlar oldu. Araştırma sonuçlarına göre, Millet İttifakı’nın iki üyesi olan CHP ve İYİ Parti gündemlerinin önemli ölçüde, kamuoyunun gündemiyle paralellik gösterdiği dikkat çekmektedir.

Şekil 11

Türkiye Monitörü araştırması sonuçlarına göre, “Sizce HDP’nin gündeminde aşağıdakilerden hangileri daha çok yer almaktadır?” sorusuna katılımcıların yüzde 51,4’ü “Kürt sorunu” yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 49,9 ile “HDP’nin kapatılması” ve yüzde 32 ile “İnsan Hakları” cevapları takip etti.

Şekil 12

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 83 milyon kişiyle ilgili gerekli gördüğü tüm bilgilere ulaşma yetkisi

Aksoy Araştırma tarafından gerçekleştirilen Türkiye Monitörü araştırmasında, son günlerde en çok tartışılan konu başlıklarından birisi olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın 83 milyon kişiyle ilgili gerekli gördüğü bilgilere ulaşma yetkisinin kamuoyunda nasıl yorumlandığı soruldu. Bu kapsamda araştırmaya katılanlara yöneltilen “Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın tüm kamu kurum ve kuruluşlarından 83 milyon kişiyle ilgili gerekli gördüğü tüm bilgilere ulaşma yetkisine onay vermiştir. Bu kararla ilgili hangisi sizin görüşünüzü daha çok yansıtmaktadır?” sorusuna katılımcıların yüzde 71,5’i “Bu yetkinin verilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırıdır” yanıtını verdi. “Bu yetkinin verilmesinde bir sakınca yoktur” diyenlerin oranı ise sadece yüzde 28,5 seviyesinde kaldı. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise, AK Parti seçmeninin yüzde 55,2’si, MHP seçmeninin ise yüzde 64,7’si “Bu yetkinin verilmesi temel hak ve özgürlüklere aykırıdır” cevabını vermesi oldu.

Şekil 13

AB ÜYELİĞİ

Araştırma kapsamında yöneltilen “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını destekliyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 57,5’i “Evet destekliyorum” yanıtını verirken, “Hayır desteklemiyorum” diyenlerin oranı yüzde 22 olarak açıklandı. “Kararsızım” diyenlerin oranı ise yüzde 20,5 oldu. Araştırmada öne çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise, tüm siyasi parti seçmenlerinde AB üyeliğine desteğin yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşmesi oldu.

Şekil 14
Önceki Türkiye Monitörü 21. Hafta Sonuçları Açıklandı
Sonraki Türkiye Monitörü 26. Hafta Sonuçları Açıklandı

Benzer içerikler

Raporlar

Türkiye Monitörü 16. Hafta Sonuçları Açıklandı

Türkiye Monitörü 16. hafta sonuçları açıklandı: Tüm siyasi parti seçmenlerinde Covid-19 önlemlerinin sıkılaştırılması gerektiği vurgusu öne çıkarken; MHP seçmeni Covid-19’a yakalanmaktan en az korkan grup. Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak

Raporlar

Cari İşlemler Açığı Araştırması Sonuçları Yayında

Ekonomistler Platformu, Türkiye ekonomisinin en önemli problemi ile ilgili İSO ilk 1000 firmaya görüşlerini sordu. Aksoy Araştırma ve Bloomberg HT’nin katkılarıyla gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar çıktı. –        İlk 1000 firma

Raporlar

Türkiye Monitörü 38. Hafta Sonuçları Açıklandı

Aksoy Araştırma tarafından haftalık olarak yayımlanan Türkiye Monitörü araştırmasının 38. Hafta sonuçlarında kira fiyatlarına yönelik çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye kamuoyunun neredeyse tamamı ev kira ücretlerinden şikâyetçi. Mobil